• KIDV
    Op de website van het KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) kun je informatie vinden over recente pilots, onderzoeken en publicaties op het gebied van duurzaam verpakken.
  • Voorbeelden in de Benelux: geen, minder en beter plastic
    Unilever heeft van een aantal alledaagse plasticverpakkingen op een rijtje gezet of ze géén, minder of "beter" plastic bevatten. Hier vind je de concrete voorbeelden.

Tijdlijn


Ervaring deelnemers
Klik hier voor de belangrijkste tips