Over PlastiCircle

De cirkel van plastic sluiten in een circulaire economie

Plastic verpakkingsafval verminderen én de waarde van plastic behouden door het een tweede leven te geven, dat is het doel van PlastiCircle. Met financiële steun van Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, stimuleert PlastiCircle innovaties op het gebied van afvalinzameling, transport, sortering en recycling. Twintig Europese organisaties hebben hiervoor hun krachten gebundeld. 

Utrecht (Nederland), Valencia (Spanje) en Alba Iulia (Roemenië) zijn pilotsteden. Inwoners van deze steden gaan aan de slag om in hun huishouden zo min mogelijk plastic te verspillen en het plastic te (gaan) zien als waardevolle grondstof.

Plastic, té waardevol om te verspillen

In de EU wordt jaarlijks meer dan 25,8 miljoen ton plastic afval geproduceerd - een enorme hoeveelheid, waarvan slechts 29,7% wordt gerecycleerd. We zijn Europees gezien al ver met het hergebruiken van plastic, maar we zijn er nog (lang) niet. 60% van het plastic afval is verpakkingsafval afkomstig van supermarktproducten, eten, drinken en allerlei huishoudelijke producten. Dit verdwijnt nu nog té vaak tussen het restafval. PlastiCircle wil hier verandering in brengen.

[LEES MEER OVER PLASTICIRCLE]